Pealkiri: 

Population health measures to support evidence-based health policy in Estonia

Autorid: Lai T
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: rahvastik, tervisepoliitika, haiguskoormus, suremus, alkohol, interventsioonid, rahvatervis, alkoholism, ennetamine, majandus, elukvaliteet, riskitegurid
Välja antud: 2011
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
lai_taavi.pdf1.72 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Sõltuvusainete tarvitamine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Doktoritöö eesmärgiks oli anda ülevaade haiguskoormusest ja välditavast suremusest Eestis; hinnata alkoholi kui ühe levinuima välditava surmapõhjuse osas riiklike sekkumiste kulutõhusust ja efektiivsust, analüüsida alkoholipoliitikat ja teha ettepanekuid selle tõhustamiseks.