Pealkiri: 

HIV/AIDS avaliku arutelu objektina

Autorid: Raju L
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, info, hoiakud, meedia, ennetamine, tervisepoliitika, nakkushaigused, narkomaania, noored, täisealised, antiretroviirusravi
Välja antud: 2010
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
raju_liina.pdf1.71 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Nakkushaigused
Kirjeldus: Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida HIV/AIDSi avaliku arutelu objektina meedias, avalikkuses ja poliitikute sõnavõttudes meedias ning vaadelda erinevate arutelu osapoolte vahelist interaktsiooni. Autor viis läbi ka ekspertintervjuud ajakirjanike ja HIV-ennetajatega ning küsitlused võrdlevalt noorte ja täisealiste seas hindamaks HIV kui kõneaine olulisust avalikkuse jaoks.