Pealkiri: 

Major depression in family medicine: associated factors, recurrence and possible intervention

Autorid: Suija K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Polikliinik
Märksõnad: depressioon, vaimne tervis, perearstid, hinnangud, füüsiline aktiivsus
Välja antud: 2010
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
suija_kadri.pdf390.99 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva töö põhieesmärgiks oli leida depressiooniga seotud ja seda mõjutavad tegurid perearsti patsientidel. Selleks analüüsiti, millised haigused kaasuvad sagedamini depressiooniga, kuidas depressioon mõjutab patsientide töövõimelisust, millised tegurid on seotud depressiooni kordumisega ning milline on depressiooni ja kehalise aktiivsuse seos. Uurimisgrupi moodustasid 1094 järjestikust perearsti vastuvõtule pöördunud patsienti vanuses 18-75 eluaastat ning depressiooni olemasolu kindlaks tegemiseks kasutati Rahvusvahelist Diagnostilist Liitintervjuud (CIDI). Töö tulemustest võib järeldada, et depressiooniga haiged külastasid oma perearsti sama sagedusega kui depressioonita haiged, kuid olid oluliselt kauem töövõimetuslehel ja hindasid oma tervist halvemaks.