Pealkiri: 

Tervishoiuteenuse direktiivi eelnõu mõju tervishoiuteenuse kättesaadavusele Eestis

Autorid: Allikmets S
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Avaliku õiguse instituut
Märksõnad: tervisepoliitika, terviseteenused, tervishoid, seadused, finantseerimine, patsiendid, ravikindlustus, tervishoiutöötajad, ravi, arstiabi, haiglaravi, tervishoiukorraldus, perearstid, eriarstiabi, rahulolu
Välja antud: 2010
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
allikmets_sille.pdf603.26 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Magistritöös analüüsitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu "Patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius" eeldatavat mõju tervishoiuteenuste ajalisele, rahalisele ja geograafilisele kättesaadavusele Eestis.