Pealkiri: 

Health care utilisation in Estonia: socioeconomic determinants and financial burden of out-of-pocket payments

Autorid: Habicht J
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: terviseteenused, finantseerimine, ebavõrdsus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, tervisepoliitika, haiglaravi, perearstid, hambaravi, ravikindlustus, Läti, Leedu, eriarstiabi
Välja antud: 2010
Tüüp: Doktoritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
habicht_jarno2.pdf599.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Kirjeldus: Väitekiri käsitleb sotsiaalmajanduslikust staatusest tulenevaid terviseteenuste kasutamise mustreid Eestis ning omaosaluse rahalist koormust leibkondade eelarvetele.