Pealkiri: 

Liikumisharrastuse arengukava 2011-2014

Väljaandja/tellija: Kultuuriministeerium
Märksõnad: sport, arengukavad, füüsiline aktiivsus, tervisesport, tervislik eluviis, spordirajatised, koolitus, nõustamine, info, ennetamine, tervisepoliitika
Välja antud: 2011
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KuM_arengukava_2011-2014.pdf609.88 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Füüsiline aktiivsus
Kirjeldus: Liikumisharrastuse arengukava on valdkonna terviklikus vaates üks "Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" (RTA) osa, mis konkretiseerib liikumisharrastuse arengu suunad ja tegevused. RTA-s on esile toodud, et inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet igapäevaelus toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist elu. Igal inimesel peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid.

Arengukava visioon: Eesti elanike tervelt elatud keskmine eluiga pikeneb tänu suurema hulga inimeste kaasamisele korrapärasesse liikumisharrastusse.

Arengukava peaeesmärk: Aastaks 2014 tegeleb 45% elanikkonnast regulaarselt liikumisharrastusega.