Pealkiri: 

Eesti. Arve ja fakte 2011

Autorid: Kivilaid M , Servinski M , Tischler G
Väljaandja/tellija: Statistikaamet
Märksõnad: rahvastik, rahvatervis, sündimus, suremus, tervishoid, haiglad, surmapõhjused, imikud, arstiabi, liiklusõnnetused, demograafilised näitajad
Välja antud: 2011
Tüüp: Statistikakogumik
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Statistikaamet, 2011.pdf2.07 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Traumad
Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Statistikakogumikus sisalduvad peatükid, kus käsitletakse Eesti demograafilisi trende, oodatavat eluiga, sündimust ja suremust, peamisi surmapõhjuseid ning tervishoiuteenuseid. Osa andmetest on esitatud võrdlusena Euroopa Liidu keskmisega või teiste liikmesriikide andmetega.