Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine

Kokku: 235 | Näitan: 141-160

Välja antudPealkiriAutor(id), Väljaandja/tellija
2009 Vähiravi korraldusmudelite kvalitatiivne uuringPaat G; Aaviksoo A; Poliitikauuringute Keskus Praxis
2009 E-tervis ja õigusŽmenja M; Tartu Ülikool: Avaliku õiguse instituut
2009 Sõeluuringu rakendamise põhjendatus osteoporoosi varaseks diagnoosimiseks EestisUusküla A; Jürisson M; Võrk A; Kallikorm R; Eesti Arst
2009 Majanduslikud argumendid tervisealase ebavõrdsuse ilmingute sotsiaalsete teguritega tegelemiseksProjekt DETERMINE
2009 Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2009-2012Tallinna Linnavolikogu
2009 Developing the IDEFICS community-based intervention program to enhance eating behaviors in 2- to 8-year-old children:findings from focus groups with children and parentsHaerens L; DeBourdhui I; Barba G; Eiben G; Fernandez J; Hebersteit A; Kovasc E; Lasn H; Regber S; Shiakou M; DeHenow S; Veidebaum T; Health Education Research
2009 Narkootiliste ainete liigi alusel karistuste diferentseerimise otstarbekusestAhven A; Kommusaar V; Justiitsministeerium: Kriminaalpoliitika osakond
2009 Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped. KogumikKäärats E; Talur M; Sotsiaalministeerium
2009 Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine. Etapp III (finantseerimissüsteemi kirjeldus) ja lõppraportAS PricewaterhouseCoopers Advisors; Sotsiaalministeerium
2009 Kondoomi kasutamist mõjutavad tegurid 16.-24. aastaste noorte hulgasTrummal A; Tervise Arengu Instituut
2009 Review of the Estonian pharmaceutical sector: towards the development of a national medicines policyKanavos P; Vandoros S; Habicht J; de Joncheere K; WHO Regional Office for Europe
2009 Koolidele puuvilja jagamise kava rakendamise riiklik strateegia 2009/2010. õppeaastaksPõllumajandusministeerium
2009 Rahvastiku vaimse tervise edendamine Eestis läbi seadusandlike vahenditeAmos M; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
2009 Terviseprofiilide kaardistusReincke E; Tervise Arengu Instituut
2009 Rahvastikupoliitika alusedRahvastikuministri büroo
2009 Esmatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009-2015Sotsiaalministeerium
2008 Liiklussagedusega üle kuue miljoni sõiduki aastas maanteelõikude välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskavaHeinma, Kaupo; Antons, Pille; Pallo, Toomas; Maanteeamet; Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
2008 Osteoporoosi varase avastamise projekti laiendamise vajaduse analüüsJürisson M; Uusküla A; Võrk A; Kallikorm R; Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut; Eesti Haigekassa
2008 The Development of eServices in an Enlarged EU: eGovernment and eHealth in EstoniaKalvet T; Aaviksoo A; Euroopa Komisjon
2008 Tallinna harta: tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaksWHO Regional Office for Europe

Kokku: 235 | Näitan: 141-160