Pealkiri: 

"Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012" ja ""Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012" rakendusplaani aastateks 2007-2009" täitmise 2009. aasta aruanne, sh ülevaade aastate 2007-2009 rakendusperioodist

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: narkomaania, narkomaaniavastane võitlus, narkootikumid, ennetamine, tervisepoliitika, finantseerimine, surmapõhjused, arengukavad, asendusravi, sotsiaalteenused, tugiteenused, nõustamine, noored, kanep, riskikäitumine, sõltuvushäired, süstlavahetusteenus, HIV, kinnipidamiskohad, vanglad, kuritegevus, suremus, info, taastusravi, ravi, võõrutusravi, kahjude vähendamine, koolid, andmebaasid, andmed, hinnangud, apteegid, koolitus
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
NERS_aruanne_2009.pdf343.9 kBAdobe PDF
NERS_2009.a._aruanne.xls.pdf108.85 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Vaimne tervis
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Narkomaania muutus Eestis eriti teravaks probleemiks seoses HIV-epideemiaga süstivate narkomaanide hulgas 2000. aastal. Samas tuleb meeles pidada, et narkootikumide süstimine on üksnes osa probleemist, kuigi kõige nähtavam (narkomaaniaga kaasnev sotsiaalne tõrjutus, marginaliseerumine, kuritegevus, turvalisuse vähenemine jms).
Kooliõpilaste narkootikumide tarvitamine näitab jätkuvat tõusutrendi- 15-16-aastaste kooliõpilaste küsitluse ESPAD tulemused näitavad, et narkootikumide tarbimine kooliõpilaste hulgas on kasvanud. 15-16-aastaste kooliõpilaste keelatud uimastite tarbimise uuringus ESPAD osalenud 35 Euroopa riigi näitajate võrdlemisel on Eesti 10. kohal Euroopas elu jooksul nii üldise narkootikumide tarbimise (28% vs. Euroopa keskmine 20%) kui kanepi tarvitamise poolest (26% vs. Euroopa keskmine 19%) (Hibell et al., 2009). Selle uuringu järgi on Eesti viie riigi hulgas, kus ecstasy tarvitamine on Euroopas kõrgeim (6% vs. Euroopa keskmine 3%). Ka 2008. aasta elanikkonnaküsitlusest (Talu et al., 2009) selgub, et võrreldes 2003. aasta küsitluste tulemustega on narkootikumide tarvitamine jõudsalt kasvanud.
Raport annab ülevaate narkomaania levimusest Eestis ja riiklikult rakendatavatest vastumeetmetest.