Pealkiri: 

2004.- 2008. a laste- ja täiskasvanute hoolekandeasutuste, noortelaagrite ja kooli- ja koolieelsete lasteasutuste terviseohutuse valdkonna lühiiseloomustus

Autorid: Sossulina N
Väljaandja/tellija: Tervisekaitseinspektsioon
Märksõnad: koolid, tervisekaitse, ohutus, keskkond
Välja antud: 2009
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TKI 2004-2008.pdf417.81 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: Tervisekaitseinspektsiooni üheks tegevusvaldkonnaks, mille üle teostakse pidevat järelevalvet on koolid, laste- ja sotsiaalhoolekande asutused ning nende poolt pakutavad teenused.
2006.- 2007. a auditeeriti kõik regioonid, auditi teema oli "Õigusrikkumiste kõrvaldamine (ettekirjutuste täitmise kontrollimine, vajadusel meetmete rakendamine õigusrikkumiste kõrvaldamiseks, sh sunniraha rakendamine ning trahvimine väärtegude eest) haridus-sotsiaalvaldkonnas".
Raport annab ülevaate Tervisekaitseinspektsiooni tuvastatud terviseohutuse rikkumistest, tehtud ettepanekutest ning kõrvaldatud puudujääkidest.