Pealkiri: 

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2010

Autorid: Tekkel M , Veideman T
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: terviseuuringud, küsitlusuuringud, täisealised, tervisekäitumine, arstiabi, toitumine, suitsetamine, alkohol, sõltuvushäired, füüsiline aktiivsus, riskikäitumine, liikluskäitumine, ravimid, tervislik seisund, narkootikumid, kehakaal, HIV, depressioon, sugulisel teel nakkavad haigused, suitsiidid, valu, stress, vererõhk, kolesterool, perearstid, eriarstiabi, haiglaravi, kiirabi, hambaravi
Välja antud: 2011
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TKU_2010.pdf2.21 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Vaimne tervis
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Tervisekaitse
Kirjeldus: Käesolev raport koosneb uurimistulemusi kirjeldavatest tabelitest.

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring toimub igal paarisaastal alates aastast 1990 ja on siiani moodustanud osa Finbalt Health Monitor (Finbalt) ühisuuringust, milles osalevad veel Leedu, Läti ja Soome.
Tervisekäitumisuuringu tegemiseks telliti rahvastikuregistrist lihtne juhuvalim (5000 isikut) Eesti rahvastikust vanuses 16-64 aastat. Uuring toimus varasemate aastate eeskujul postiküsitlusena. Kasutatav küsimustik sisaldas kõigile Finbalt uuringus osalejatele ühiseid küsimusi ja Eestile olulisi lisaküsimusi, kokku 94 küsimust. Lisaks üldistele vastajat iseloomustavatele andmetele jagunesid küsimused järgnevatesse alajaotustesse: tervis ja arstiabi, suitsetamine, toitumine, alkoholi ja kanepi tarvitamine, kaaluindeks ja liikumine, liiklusohutus, seksuaalkäitumine.