Pealkiri: 

Aruanne HIVi ja AIDSi epidemioloogilisest olukorrast ning "Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015" ja "Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia 2006-2015 tegevuskava aastateks 2006-2009" täitmisest 2009. aastal

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, süstlavahetusteenus, narkomaania, antiretroviirusravi, nõustamine, testimine, asendusravi, seksuaalkäitumine, vanglad, kinnipidamiskohad, terviseteenused, tuberkuloos, prostitutsioon, homoseksuaalid, meestega seksivad mehed, doonorlus, elukvaliteet, tugiteenused, andmed, reproduktiivtervis, C-hepatiit, noored, kaitsevägi, sugulisel teel nakkavad haigused, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HIV_AIDS_aruanne_2009a..pdf131.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eelnõu eesmärgiks on anda Vabariigi Valitsusele aru HIVi/AIDSi epidemioloogilise olukorra kohta Eestis ning riikliku HIVi ja AIDSi strateegia elluviimisest 2009. aastal.
HIVi diagnoositi 2009. aastal 411 juhul (25% vähem kui 2008. aastal). Valdav osa uutest HIVjuhtudest registreeriti Ida-Virumaal ja Tallinnas - vastavalt 46% (110 juhtu 100 000 elaniku kohta) ja 36% (38 juhtu 100 000 elaniku kohta). Kinnipidamisasutuses viibinud inimesi oli uute juhtude seas 16%. Anonüümsetes AIDSinõustamiskabinettides avastatud uutest HIV-juhtudest 48% olid süstivad narkomaanid. AIDS diagnoositi 2009. aastal 38 inimesel ja HIV-nakatunud tuberkuloosihaigeid oli 36.
Raport annab ülevaate epidemioloogilisest olukorrast ning ennetustegevusest kõikide HIV-strateegia partnerite lõikes.