Pealkiri: 

Aruanne HIVi ja AIDSi epidemioloogilisest olukorrast ning "Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015" ja "Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia 2006-2015 tegevuskava aastateks 2006-2009" täitmisest 2008. aastal

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, süstlavahetusteenus, narkomaania, asendusravi, nõustamine, testimine, prostitutsioon, homoseksuaalid, meestega seksivad mehed, doonorlus, vanglad, kinnipidamiskohad, reproduktiivtervis, andmed, tuberkuloos, hepatiit, antiretroviirusravi, elukvaliteet, riskikäitumine, riskirühmad, terviseteenused, tugiteenused, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2009
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HIV_AIDS_aruanne_2008a..pdf155.47 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eelnõu eesmärgiks on anda Vabariigi Valitsusele aru HIVi/AIDSi epidemioloogilise olukorra kohta Eestis ning riikliku HIVi ja AIDSi strateegia elluviimise kohta 2008. aastal. 2008. aasta lõpu seisuga oli aastate jooksul HIV diagnoositud kokku 6909 juhul, sealhulgas AIDS 250 inimesel. Kokkuvõttes oli 2008. aastal on nakatunute arv 88 isiku võrra väiksem kui 2007. aastal, mis on positiivne, kuid siiski ei saa ühe aasta näitaja põhjal rääkida veel olulisest langustendentsist.
Viimaste aastate jooksul on HIV-valdkonnas tähtsamate teenuste mahud suurenenud ning organisatsioonide haldussuutlikkus paranenud. Näha on positiivseid märke süstivate narkomaanide (SN) riskikäitumise vähenemisel ning registreeritud uute nakkusjuhtude hulga kahanemisel 15-24-aastaste ning meeste seas. WHO HIV välishindamise raportis tõsteti esile meie kahjude vähendamise teenuste efektiivsust ja head teenustega kaetust riskipiirkondades.
Raport annab ülevaate epidemioloogilisest olukorrast ning ennetustegevusest kõikide HIV-strateegia partnerite lõikes.