Pealkiri: 

Aruanne HIVi ja AIDSi epidemioloogilisest olukorrast ning "Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006-2015" ja "Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia tegevuskava aastateks 2006-2009" täitmisest 2007. aastal

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, süstlavahetusteenus, narkomaania, antiretroviirusravi, nõustamine, testimine, asendusravi, seksuaalkäitumine, vanglad, kinnipidamiskohad, terviseteenused, tuberkuloos, prostitutsioon, reproduktiivtervis, homoseksuaalid, doonorlus, elukvaliteet, tugiteenused, andmed, meestega seksivad mehed, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2008
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HIV_AIDS_aruanne_2007a..pdf169.12 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Nakkushaigused
Kirjeldus: Eestit iseloomustab endiselt HIV/AIDSi kontsentreeritud epideemia, mille puhul HIV-levimus süstivate narkomaanide seas ületab 5%, kuid rasedatel naistel jääb alla 1%. 2007. aasta lõpu seisuga on Eestis aastate jooksul kokku HI-viirus diagnoositud 6364 inimesel ning AIDS 156 inimesel. Kuna aga kõik nakatunud pole end testimas käinud, siis võib nakatunute tegelik arv olla vähemalt kahekordne ning Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on tõenäoliselt Eestis HIV-nakatunud juba 1,3% kogu täiskasvanud elanikkonnast.
Alates 2006. aastast viiakse HIV-nakkuse ennetustööd Eestis ellu vastavalt riiklikule HIV-i ja AIDS-i ennetamise strateegiale aastateks 2006-2015. Peamisteks rahastamisallikateks on olnud Sotsiaalministeerium ning Globaalfondi programm "The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis,
and Malaria" (GFP). 2007. aastal lõppes GF tegevus Eestis. Eesti jätkab HIV-vastast võitlust vastavalt meie riiklikule strateegiale, muutus üksnes rahastaja - GF asemel rahastab nüüd strateegiat riigieelarve. Teenuste sisu ei muutu selle tõttu, et rahastaja muutub. Tegevused ning nende rahastamine on planeeritud Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi haldusala jaoks.
Raport annab ülevaate epidemioloogilisest olukorrast ning ennetustegevusest kõikide HIV-strateegia partnerite lõikes.