Pealkiri: 

HIV-nakkuse ja AIDSi ennetamine Eestis 2006 I poolaasta

Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: HIV, AIDS, ennetamine, süstlavahetusteenus, antiretroviirusravi, nõustamine, testimine, asendusravi, narkomaania, seksuaalkäitumine, terviseteenused, tuberkuloos, hinnangud, vanglad, kinnipidamiskohad, prostitutsioon, homoseksuaalid, doonorlus, meestega seksivad mehed, koolitus, arengukavad
Välja antud: 2006
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HIV_2006a_I_poolaasta_aruanne.pdf98.65 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Eestit iseloomustab endiselt HIV/AIDSi kontsentreeritud epideemia, mille puhul HIV-levimus süstivate narkomaanide seas ületab 5%, kuid rasedatel naistel jääb alla 1%. Aastal 2005 registreeriti 621 ning 2006. aasta esimesel poolel 332 uut HIV-nakkuse juhtu.
Alates 2006. aastast viiakse HIV-nakkuse ennetustööd Eestis ellu vastavalt riiklikule HIV-i ja AIDS-i ennetamise strateegiale aastateks 2006-2015. Peamisteks rahastamisallikateks on Sotsiaalministeerium ning The Global Fund Programme to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (GFP). Tegevused (sh nende rahastamine) on planeeritud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi haldusala jaoks.
Raport sisaldab ülevaadet ennetustegevusest kõikide HIV-strateegia partnerite raames.