Pealkiri: 

"Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020" 2009. aasta tegevusaruande kokkuvõte

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium
Märksõnad: rahvatervis, ravikindlustus, lapsed, lapsevanemad, imikud, noored, ennetamine, nakkushaigused, mürgistused, õhu kvaliteet, toiduohutus, töötervishoid, füüsiline aktiivsus, toitumine, alkohol, suitsetamine, traumad, HIV, narkomaania, vähk, tervishoiukorraldus, terviseteenused, hüvitised, haiglaravi, perearstid, eriarstiabi, info, ravimipoliitika, keskkonnatervis, arengukavad, tervisepoliitika, koolitus
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
SoM RTA, 2009.pdf54.95 kBAdobe PDF
SoM RTA tabel, 2009.pdf361.49 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Traumad
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Sarnaselt kogu maailmale oli 2009. aasta raske ka Eesti jaoks. Üldine majanduslangus, sissetulekute vähenemine ja töötuse suurenemine on märksõnad, millest mööda ei saa. Töötuse määr tõusis 2008. aasta viimase kvartali 7,6%-lt 2009. aasta lõpuks 15,5%-le. Majanduslanguse negatiivsest mõjust ei jäänud puutumata ka rahvastiku tervis, kuid samas toimus selles vallas ka mitmeid positiivseid arenguid. Negatiivse poole peale tuleb kanda mõningane enesetappude arvu kasv ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse vähenemine. Laiemad majanduskriisi negatiivsed mõjud rahvastiku tervisele avalduvad ka vaesusriskis, mille suurenemist võib prognoosida. Samas ei vähenenud kõigist tervishoiusektori muudatustest hoolimata rahvastiku rahulolu tervishoiuteenustega. Positiivne on möödunud aastast kindlasti ka suremuse üldine ja eriti liiklussurmade langus, aga ka näiteks alkoholi tarvitamise vähenemine.
Raportis antakse ülevaade rahvastiku tervise arengukava (RTA) peamistest tegevustest 2009. aastal.