Pealkiri: 

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium Sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond
Märksõnad: taastusravi, puuetega inimesed, puuetega lapsed, õendus, tugiteenused, füsioteraapia, psühholoogiline nõustamine, eriarstiabi, perearstid, koolitus
Välja antud: 2008
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
REHA SoM, 2008.pdf837.38 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna koordineerimisel viidi 2008. a jaanuarist detsembrini Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) sotsiaalhoolekandeprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed" 2007-2013 raames läbi "Rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja korralduse uuring". Käesoleva uuringu üldisemaks eesmärgiks oli saada 2008. aasta seisuga ülevaade riikliku R-teenuse osutajate hetkeseisu, probleemide ja võimalike lahenduste osas R-spetsialistide endi pilgu läbi.

Uuringu eesmärgiks oli koguda teavet järgmiste põhiteemade osas:
- R-asutuste poolt pakutavad teenused ja nende sisu;
- R-teenuste pakkumise korraldus ja arendamiseks vajalikud ressursid;
- meeskonnaliikmete töökoormus ja tööga rahulolu;
- R-teenuse kvaliteet, kvaliteedikriteeriumid ja kvaliteedi juhtimine;
- meeskondade võrgustikutöö;
- meeskonna liikmete kompetentsi, spetsialiseerumise ja täienduskoolituse vajadused.

Teiselt poolt seati eesmärgiks koguda R-teenuse osutajate kohta, lisaks Sotsiaalkindlustusametis kajastuvatele andmetele, statistilist infot ja testida indikaatoreid, mis võimaldaksid erinevate näitajate kaudu riikliku R-teenuse kvaliteeti edaspidi paremini mõõta ja jälgida.