Pealkiri: 

Puuetega inimeste töötamist toetavad meetmed

Väljaandja/tellija: GfK Custom Research Baltic Eesti filiaal, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: puuetega inimesed, taastusravi, tugiteenused, noored, sotsiaalteenused, terviseteenused, nõustamine, traumad, vaimne tervis
Välja antud: 2008
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
GfK, 2008.pdf373.29 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Traumad
Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesoleva uuringu peaeesmärgiks oli selgitada Eesti puuetega tööealiste inimeste problemaatikat seoses tööle saamise ja töötamisega. Oluline rõhuasetus oli seatud 2008. aastal Eestis olemasolevate töötamist toetavate meetmete kättesaadavuse ja efektiivsuse hindamisele. Uuringu sihtrühma moodustasid puudeastet omavad Eesti elanikud vanuses 16-64 aastat.
Uuringu 1. etapis küsitleti süvaintervjuu vormis 40 liikumis-, kuulmis-, nägemis- ja kõnepuudega inimest. Uuringu 2. etapis tehti süvaintervjuud 15 psüühilise erivajadusega inimest: siin olid kaasatud depressiooni, skisofreenia, bipolaarse häire ja ärevushäirega inimesed, samuti ajutraumast põhjustatud mäluhäirete ning vaimse puudega inimesed.