Pealkiri: 

Omavalitsuste toetus lastega peredele Eestis 2007

Autorid: Ainsaar M , Soo K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
Märksõnad: terviseteenused, sotsiaalteenused, lapsed, noored, lapsevanemad, ravimid, lastekaitse, puuetega lapsed, nõustamine, sõltuvushäired
Välja antud: 2008
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ainsaar, Soo, 2008.pdf143.6 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev uurimus käsitleb omavalitsuste toetust lastele ja lastega peredele. Uurimuse eesmärk on anda ülevaade omavalitsuste toetustest lastepäevahoiule, koolidele, huviharidusele ja lastega peredele. Tähelepanu keskpunktiks on kohaliku omavalitsuse poolt lastele ja lastega peredele ette nähtud rahalised vahendid. Sisaldab lühiülevaadet KOVide poolt pakutavatest tervisetoetustest.