Pealkiri: 

Omavalitsuste toetus lastega peredele 2004-2005

Autorid: Ainsaar M , Soo K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond
Märksõnad: terviseteenused, sotsiaalteenused, lapsed, noored, lapsevanemad, ravimid, lastekaitse
Välja antud: 2006
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Ainsaar ja Soo, 2006.pdf154.62 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev uurimus käsitleb omavalitsuste toetust lastele ja lastega peredele. Uurimuse eesmärk on anda ülevaade omavalitsuste toetusest lastepäevahoiule, koolidele, huviharidusele ja peredele. Tähelepanu keskpunktiks on kohaliku omavalitsuse poolt lastele ja lastega peredele ette nähtud rahalised vahendid. Sisaldab lühiülevaadet KOVide poolt pakutavatest tervisetoetustest.