Pealkiri: 

Omastehooldusest Eestis

Autorid: Tulva T , Metsa T , Ruusmaa K , Leppik E , Jonuks A , Kallisaar A
Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, Eakate Poliitika Komisjon
Märksõnad: vanurid, hooldusravi, sotsiaalteenused, terviseteenused, haiglaravi, füüsiline tervis, hinnangud, vaimne tervis, hooldus, koolitus
Välja antud: 2002
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tulva jt, 2002.pdf244.14 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sotsiaalministeeriumi vanuripoliitika komisjon alustas omastehooldajate olukorra väljaselgitamist juba 2001. aastal, kui töötati välja "Eesti vanuripoliitika ellurakendamise tegevuskava aastateks 2002-2005". Tegevuskava raames viidi läbi eakaid või puudega inimesi kodus hooldavate perede küsitlus Lääne-Viru ja Viljandi Maakonna päevakeskuste teeninduspiirkonnas. Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada Eestis omastehoolduses esile kerkinud probleemid.
Raport sisaldab peatükke, mis käsitlevad eakate terviseseisundit ning neile suunatud tervise- ja sotsiaalteenuseid.