Pealkiri: 

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2009

Väljaandja/tellija: GfK Custom Research Baltic Eesti filiaal, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: puuetega lapsed, puuetega inimesed, terviseteenused, sotsiaalteenused, taastusravi, tugiteenused, lapsed, noored, füsioteraapia, hooldusravi, sotsiaalmajanduslikud näitajad, hooldus
Välja antud: 2009
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Gfk, 2009.pdf1.55 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Traumad
Vaimne tervis
Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesoleva uuringu raames uuriti põhjalikult puudega laste ja nende perede heaoluga seonduvaid teemasid.
Täpsemalt seati uuringu eesmärkidena ning ülesannetena kaardistada puudega lastega perede:
- leibkonnapilti, pere struktuuri, pereliikmete sotsiaaldemograafilist profiili,
puudeandmeid, seotust tööhõivega;
- sotsiaalhoolekande teenuste ja toetuste kasutamist -kättesaadavust ja hinnanguid efektiivsusele;
- haridus- ja tervishoiuteenuste kasutamist ning hinnanguid neile;
-sotsiaalmajandusliku toimetulekut ja võimalusi;
- vanemate hoolduskoormust ja selle seotust perede toimetulekuga;
- sotsiaalseid suhteid ja peresid ümbritsevaid võrgustikke.