Pealkiri: 

Paarisuhtevägivald Eestis - levik ja tagajärjed

Autorid: Soo K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut, Sotsiaalministeerium
Märksõnad: vaimne vägivald, füüsiline vägivald, seksuaalne vägivald, vaimne tervis, füüsiline tervis, väärkohtlemine
Välja antud: 2010
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Soo, 2010.pdf365.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Kirjeldus: Käesolevas raportis antakse põhjalik ülevaade nii meeste kui ka naiste kokkupuudetest paarisuhtevägivallaga ja seda teemat käsitlevatest teoreetilistest suundadest. Raportis analüüsitakse vägivallaga kokkupuutumise sagedust ja vägivallatüüpe meeste ja naiste hulgas. Lisaks antakse ülevaade vägivalda kogenute sotsiaaldemograafilistest karakteristikutest ning vägivalla kogemist mõjutavatest teguritest. Eraldi tähelepanu all on viimase vägivallajuhtumi kirjeldus, vägivalla tagajärjed ja mõju kannatanule. Raportis on kasutatud Statistikaameti 2009. aasta turvalisuse uuringu (OVU1) paarisuhtevägivalla erimooduli andmeid.