Pealkiri: 

Süstlavahetuspunktide külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumine ja teadmised

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, süstlavahetusteenus, narkootikumid, seksuaalkäitumine, kahjude vähendamine, prostitutsioon, küsitlusuuringud, riskikäitumine, riskirühmad, narkomaania
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2005_3.pdf35.06 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sõltuvusainete tarvitamine
Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Süstlavahetuspunktide (SVP) esma- ja korduvkülastajate andmete võrdlevat analüüsi teostati esmakordselt 2003. aastal kogutud andmete põhjal. Järgnevas raportis esitatakse analüüs 2004. aastal kogutud esma- ja korduvkülastajate andmetest Tallinnas ja Ida-Virumaal.
Iga-aastaselt teostatava uurimuse eesmärgiks on saada ülevaade sellest, millisel määral on süstlavahetuspunkte korduvalt külastanud klientide riskikäitumine ning teadmised HIV-i levikuteedest muutunud võrreldes esmaste klientidega. Andmete pidev kogumine ja analüüs antud valdkonnas aitavad kaasa süstlavahetuspunktide tegevuse edasisele planeerimisele ja töö tulemuslikkuse suurendamisele.