Pealkiri: 

Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2005-2006 Euroopa taustal

Autorid: Tiit E-M
Väljaandja/tellija: Rahvastikuministri Büroo, Tartu Ülikool, Statistikaamet
Märksõnad: sündimus, suremus, abort, rasedus, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, imikud
Välja antud: 2006
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tiit, 2006.pdf204.24 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Käesoleva ülevaate eesmärgiks on esitada olulisemad Eesti rahvastikutrendid aastail 2000-2005 ja osalt ka aastast 2006 (vastavalt statistiliste andmete olemasolule).
Võrreldes eelmiste aastatega on käesoleva aasta ülevaates lisandunud leibkondade elujärge käsitlev osa. Ära on jäetud kaugemat minevikku käsitlevad tabelid ja graafikud ning keskendutud käesolevat sajandit iseloomustavatele suundumustele. Ka maakondade käsitlusele on jäetud vähe ruumi, märkides maakonniti vaid suremuse erisusi ning siserände suundumusi.

Ülevaate koostamisel on aluseks olnud järgmised andmeallikad:

1. Eesti Statistikaameti andmed koduleheküljelt, kuid ka mõningad trükitud väljaanded;
2. Eurostati andmed koduleheküljelt;
3. Eesti rahvastikuregistri andmed vastavalt päringule.
4. Konkreetsete uuringute andmed /Leibkonna eelarve uuring) ja analüüsitulemused.
5. Teemakohased publikatsioonid, sh ka alles avaldamisel olevad.