Pealkiri: 

Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2004/2005 Euroopa taustal

Autorid: Tiit E-M
Väljaandja/tellija: Rahvastikuministri Büroo, Tartu Ülikool
Märksõnad: sündimus, suremus, abort, reproduktiivtervis, rasedus, demograafilised näitajad, imikud
Välja antud: 2005
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tiit, 2005.pdf204.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Rahvastiku tervise ajatrendid
Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Ülevaade Eesti rahvastiku põhinäitajatest 2003/2004. aastal.

Käesoleva kogumiku koostamisel on aluseks olnud järgmised allikad:
1. Eesti Statistikaameti andmed koduleheküljelt, kuid ka mõningad trükitud väljaanded;
2. Eesti sünni- ja abordiregistri andmed koduleheküljelt;
3. Eurostati andmed koduleheküljelt;
4. Eesti rahvastikuregistri andmed vastavalt päringule.