Pealkiri: 

Eesti rahvastiku põhinäitajad aastail 2003/2004 Euroopa taustal

Autorid: Tiit E-M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: sündimus, abort, rasedus, suremus, imikud, demograafilised näitajad
Välja antud: 2004
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tiit, 2004.pdf191.64 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Rahvastiku tervise ajatrendid
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Demograafilised näitajad
Reproduktiivtervis
Kirjeldus: Aastal 2004 on Eesti rahvastiku värske ja usaldusväärse ülevaate koostamine erakordselt raske ülesanne, sest selleks vajalikud andmed on puudulikud. Viimane rahvastikuarv, mille Eesti Statistikaamet on väljastanud, fikseerib 2003. aasta 1. jaanuari seisu. Edasisi andmeid (2003. aasta keskmist ja 2004. aasta alguse ametlikke rahvaarve ja soovanusejaotusi) ei ole, põhjuseks Andmekaitseinspektsiooni keeld kasutada isikustatud andmeid sündmusstatistikas (sünnid, surmad), ilma milleta pole võimalik täpselt arvutada loomulikust iibest põhjustatud rahvastikumuutusi.

Käesolevas ülevaates kombineeritakse erinevaid materjale, kusjuures aluseks on Statistikaameti viimased ametlikud andmed, samuti jooksva sündmusstatistika andmed (mis aga kahjuks ei kajasta muutusi soo-vanuserühmades), Meditsiinilise Sünniregistri ja Raseduskatkestuse andmekogu andmed 2003. aasta kohta, Rahvastikuregistri andmed rahvastiku liikumise kohta (saadud Rahvastikuregistri büroo ja Maalehe tellimusel), väikese lisana on kasutatud ka Leibkonna eelarve uuringute valimandmeid. Mõningaid puuduvaid andmeid on autor statistiliselt hinnanud.
Võrdlusandmetena kasutatakse Euroopa Liidu komisjoni statistikakeskuse Eurostat 2004. aastal ilmunud aastaraamatut. (Eurostat yearbook 2004, European Commission)