Pealkiri: 

Sündimuse dünaamika Eestis. Mõjutused, trend ja prognoos Euroopa rahvastikuprotseside taustal.

Autorid: Tiit E-M
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool
Märksõnad: reproduktiivtervis, abort, rasedus, sündimus, demograafilised näitajad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, etnilised vähemused
Välja antud: 2000
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tiit, 2000.pdf844.11 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Tervisenäitajate siseriiklik ja rahvusvaheline võrdlus
Reproduktiivtervis
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Käesoleva uuringu eesmärgiks oli kirjeldada sündimuse muutumist Eestis ja analüüsida seda mõjutavaid tegureid. Siinjuures vaadeldakse taustana sündimusprotsesse teistes Euroopa piirkondades.
Sisaldab peatükke, mis on pühendatud reproduktiivkäitumisele ja raseduse katkestamisele.