Pealkiri: 

Kroonilise haiguse ja puudega isikute elukvaliteet Eestis

Autorid: Kirch A
Väljaandja/tellija: Eurouuringute Instituut
Märksõnad: puuetega inimesed, terviseteenused, taastusravi, kroonilised haigused, elukvaliteet, puuetega lapsed, tugiteenused, rahulolu, arstiabi, haiglaravi, perearstid, eriarstid, ravimid, sotsiaalteenused, nõustamine, hooldus
Välja antud: 2001
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Kirch 2001.pdf680.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Vaimne tervis
Mittenakkushaigused
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Projekti "Kroonilise haigusega ja puudega inimeste elukvaliteet Eestis" algatasid puuetega inimeste organisatsioonid, mis koos Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga soovisid läbi viia 1996.a. uuringu jätkuprojektina noorte ja keskealiste erineva kroonilise haiguse ja puudega inimese elukvaliteedi uuringu.

Projekti lähemad eesmärgid

Projekti ülesandeks oli uurida ning anda ülevaade 16-45 aastaste kroonilise haigusega ja puudega inimese olukorrast Eestis. Antud uurimuse peamisteks eesmärkideks olid:
1. aidata kaasa kõige aktiivsemas eluperioodis olevate krooniliselt haigete või puudega inimeste olukorra paremale kaardistamisele;
2. koguda ja süstematiseerida informatsiooni kroonilise haigusega ja puudega inimeste ning nende elu mõjutavatest tervislikest ja sotsiaalsetest teguritest;
3. analüüsida erinevate kroonilise haigusega ja puudega inimeste elukvaliteeti mõjutavaid tegureid ning esitada vastavad statistilised võrdlusnäitajad erinevate haiguse või puude gruppide lõikes;
4. selgitada välja tervise parandamise ja taastusravi vajadused;
5. koguda taustinformatsiooni töö- ja tegutsemisvõimet toetavate teenuste süsteemi täiustamiseks.