Pealkiri: 

Valimislubaduste analüüs: selged valikud tervishoiupoliitikas

Autorid: Aaviksoo A , Kruus P , Saluse J , Veldre V , Laarmann H , Ermel R
Väljaandja/tellija: Poliitikauuringute Keskus Praxis
Märksõnad: ennetamine, patsiendid, finantseerimine, tervishoid, tervishoiukorraldus, ravikindlustus, ravimid, tervishoiutöötajad, terviseteenused, tervisepoliitika
Välja antud: 2011
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Praxis 2011.pdf416.98 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Poliitikauuringute Keskus PRAXIS jälgib Riigikogu 12. koosseisu valimistega seonduvat valimisdebatti ja koostab erakondade programmide sõltumatu analüüsi.
Käesolevas poliitikaanalüüs vaadeldakse, kas ja millistel erakondadel on terviklik visioon Eesti tervishoiu korraldamiseks järgmisel valitsemisperioodil.
Eesmärgiks seati võrrelda erakondade programmides tervishoiu valdkonna terviklikku käsitlust, võttes aluseks viis lubaduste ehk poliitiliste otsuste valdkonda: haiguste ennetus, patsiendikesksus, elanike finantskaitse tagamine, süsteemi rahaline jätkusuutlikkus ja ressursipoliitika.