Pealkiri: 

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2010

Väljaandja/tellija: Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Saar Poll OÜ
Märksõnad: hinnangud, arstiabi, perearstid, esmatasandi tervishoid, eriarstiabi, tervishoid, haiglad, ravimid, finantseerimine, hambaarstid, hambaravi, kiirabi, rahulolu, eluviisid, tervislik seisund, terviseteenused, patsiendid, ennetamine, traumad, info
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Hinnangud_arstiabile_2010.pdf1.56 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Kirjeldus: Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis oktoobris 2010 Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi üleriigilise elanikkonnaküsitluse, mille eesmärgiks oli saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, Eestis pakutavale arstiabile ning teistele tervishoiuga seotud valdkondadele.

Tulemusi tutvustades peatutakse täpsemalt järgmistel teemadel: elanike hinnangud oma tervislikule seisundile ja eluviiside tervislikkusele; käitumine terviseprobleemide korral; aasta jooksul toimunud kokkupuuted erinevate tervishoiutöötajatega; hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile, arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile; tervisealase teabe saamine ja patsientide teadlikkus oma õigustest; arvamused digitaalse terviseloo ja praeguse ravimikorralduse kohta; mitteametlike tasude ja hüvitistega kokku puutumine; kokkupuuted ja rahulolu Haigekassaga.

Käesolevas aruandes on tulemusi võrreldud 2005.-2009. aastal läbi viidud samalaadsete uuringute tulemustega.