Pealkiri: 

Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis

Väljaandja/tellija: Sotsiaalministeerium, ÜRO Arenguprogramm
Märksõnad: tervislik seisund, mehed, naised, demograafilised näitajad, hinnangud, vaimne tervis, südame-veresoonkonna haigused, toitumine, füüsiline aktiivsus, suitsetamine, tervisekäitumine, reproduktiivtervis, alkohol
Välja antud: 2000
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Sotsiaalministeerium2000.pdf656.95 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Demograafilised näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Toitumine
Kirjeldus: SISUKORD

Marju Lauristin NAISTE JA MEESTE VÕRDSED VÕIMALUSED -
UTOOPIA VÕI REAALNE EESMÄRK? . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6
Voldemar Kolga NAISEKS JA MEHEKS OLEMISEST AASTATUHANDE VAHETUSEL EESTIS . . . . . . . . . . . . . . . 8
Andrus Lipand NAISTE JA MEESTE TERVISE SEISUND
EESTIS 1990 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Malle Järve SUGUPOOL JA VABA AEG: RESSURSID JA
TEGELIK KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 22
Leeni Hansson TÖÖ- JA AMETIALANE MOBIILSUS
NING MITTEFORMAALSED SOTSIAALSED VÕRGUSTIKUD . . . . . . . . . . . . . . .32
Anu Narusk KUTSETÖÖ JA PEREKONNAELU:
TASUSTATUD JA TASUSTAMATA TÖÖ ÜHITAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Rein Vöörmann MEHED JA NAISED TÖÖTURUL: PALGASUHTED . . . . . . . . . . 46
Barbi Pilvre MEHED, NAISED JA MEEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54
Tiina Raitviir POLIITIKAS OSALEMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Reet Laja NAISORGANISATSIOONID KUI OSA
KOLMANDAST SEKTORIST EESTIS . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ülle-Marike Papp RIIKLIKUST VÕRDÕIGUSLIKKUSPOLIITIKAST . . . . . . . . . . . . 72