Pealkiri: 

Noortemonitor 2009

Autorid: Parts V
Väljaandja/tellija: Eesti Noorsoo Instituut
Märksõnad: noored, haigestumus, tervisekäitumine, suremus, traumad, suitsetamine, alkohol, narkootikumid, seksuaalkäitumine, sugulisel teel nakkavad haigused, HIV, AIDS, toitumine, vaimne tervis, kuritegevus
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Parts2010.pdf6.74 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Nakkushaigused
Mittenakkushaigused
Reproduktiivtervis
Vaimne tervis
Traumad
Toitumine
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Kirjeldus: Sisukord

Demograafiline ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lk 5
Noored tööjõuturul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lk 15
Noorte hoiakud ettevõtluse suhtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lk 33
Noored täiskasvanuks saamisest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lk 49
Noorsootöö . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . lk 59
Noorte vaba aeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . lk 79
Noored ja vabatahtlik tegevus . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . lk 101
Noorte haridusvalikud . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . lk 115
Kooliprobleemide taustategurid . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . lk 125
Noorte tervis . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . lk 135
Abivajavad noored . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . lk 147
Noored ja riigikaitse . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . lk 161
Noorte kuritegevus ja kuritegevuse kontroll . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. lk 173
Noored ja religioon . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . lk 185