Pealkiri: 

Võnnu valla terviseprofiil

Väljaandja/tellija: Võnnu Vallavalitsus
Märksõnad: tervisedendus, vallad, sotsiaalne kaasatus, võrdsus, lapsed, noored, keskkond, keskkonnatervis, töökeskkond, koolid, eluviisid, tervisekäitumine, terviseteenused, demograafilised näitajad, tervishoid
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VõnnuVald2010.pdf105.43 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Riskikäitumine
Demograafilised näitajad
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Sisukord

Eessõna........................................................................................................... 3
1. Üldandmed.................................................................................................... 4
2. Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused........................................................ 6
3. Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng.......................................................9
4. Tervislik elu-, õpi- ja töökeskkond.................................................................. 11
5. Tervislik eluviis............................................................................................. 12
6. Terviseteenused............................................................................................12
Kokkuvõtteks.................................................................................................. 13
Tegevuskava aastateks 2010-2013.................................................................... 14
Ülevaade profiili koostamisest........................................................................... 17
Andmeallikad.................................................................................................. 18