Pealkiri: 

Viljandimaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010-2013

Autorid: Paap E , Karjus A , Pihlak A , Kivi A , Mõim E , Sepp G , Sepp H , Kärmas I , Sova J , Razumov N , Grauberg K , Mauring K , Puusild K , Vilu L , Kruuse L , Vitsur L , Pajo M , Tirmaste M , Saar M , Laan M , Servinski M , Schihalejev R , Tootsi R , Leier S , Pärnamets T , Lumi Ü
Väljaandja/tellija: Viljandi Maavalitsus
Märksõnad: maakonnad, sotsiaalne kaasatus, lapsed, noored, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, kuritegevus, tervisedendus, eluviisid, toitumine, füüsiline aktiivsus, terviseteenused, tööturg, tööhõive, sotsiaalteenused, tööõnnetused, seksuaalkäitumine, alkohol, suitsetamine, liikluskäitumine, tervishoid, nõustamine, maakonnad, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Viljandimk2010.pdf581.75 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Toitumine
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

SAATEKS ....................................................................................................... 3
Terviseprofiili koostamisel osalenud isikud .......................................................... 4
I SISSEJUHATUS.............................................................................................. 5
II VILJANDIMAA ELANIKE TERVISE JA SEDA MÕJUTAVATE
TEGURITE KAARDISTUS ................................................................................. 7
1. MAAKONNA ÜLDANDMED ........................................................................... 7
2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED .................................. 14
2.1. Tööturusituatsioon .................................................................................... 14
2.2. Toimetulek ............................................................................................... 17
2.3. Kaasatus kogukonna tegevustesse ............................................................ 21
3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG .......................... 25
4. TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKKOND ................................................. 27
5. TERVISLIK ELUVIIS .................................................................................... 35
6. TERVISETEENUSED .................................................................................. 38
III VILJANDIMAA ELANIKE TERVISE PEAMISED
PROBLEEMVALDKONNAD JA SEKKUMISVAJADUSED .................................. 42
IV VILJANDIMAA TERVISEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2010-2013 .................... 45
TERVISEPROFIILI KOOSTAMISE PROTSESS ................................................. 50
KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................... 51