Pealkiri: 

Alkoholireklaam teles ja noored

Väljaandja/tellija: tnsEmor
Märksõnad: alkohol, reklaam, meedia
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
TNSEmor2010_1.pdf348.28 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Kokkuvõte

Alaealiste populaarseim telerivaatamise aeg jääb vahemikku 19:30-23:00, sh
Kanal2, TV3, TV6 ja TV11 vaadatavaim aeg on vahetult pärast 21:00
- alkoholireklaami maht televisioonis on olnud pidevas tõusujoones kuni 2008.
aastani. 2009. aastal langes maht 12,3%
- soovitav leida võimalusi alkoholireklaami mahu vähendamiseks alaealiste
telerivaatamise populaarseimatel aegadel, eriti koguperesaadete ja -filmide ajal,
ka noortele suunatud saated ja seriaalid
- siiski on oluline üldpilt - nt alkoholireklaam internetis, avalikel, sh noortele
suunatud üritustel, jms

Eneseregulatsiooni kaks tahku:
- ennetav - senise teabe põhjal prognoosidele tuginevad otsused
- seire - kriitilise sihtrühma käitumise jälgimine ja muudatuste tegemine
uutes reklaamiotsustes