Pealkiri: 

Radoon Eestimaa elamutes. Riikliku uuringu tulemused

Autorid: Pahapill L , Rulkov A , Rajamäe R , Akerblom G
Väljaandja/tellija: Rootsi Kiirguskaitse Instituut, Kiirguskeskus
Märksõnad: radiatsioon, kiirgus, keskkond, keskkonnatervis, õhu saastamine
Välja antud: 2003
Tüüp: Raport
Link: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2003/ssi-rapp-2003-16.pdf
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Pahapilljt2003.pdf106.11 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: Uuringu eesmärk: kogu Eestit hõlmavate mõõtmistega määrata ära radoonitasemed meie elamutes ning siseõhu radoonist tulenev terviserisk.
Aastail 1998-2001 viidi läbi kogu Eesti elamufondi hõlmav siseõhu radooni uuring. Kõnealune uuring moodustas ühe osa Kiirguskeskuse ja Rootsi Kiirguskaitse Instituudi (SSI) vahelisest koostööst kiirgusohutuse alal. Tööd finantseerisid
Eesti Keskkonnafond ja Rootsi Välisministeerium. Mõõtmised toimusid ühepereelamutes ja kortermajade alumistel korrustel andmaks representatiivset ülevaadet radoonitasemetest meie elamutes. Tulemused saadi 515 maja kohta. Majade arvu võib pidada küllaldaseks statistiliselt usaldusväärsete andmete saamiseks. Kõik mõõtmised tehti alfa-tundlikust plastikust detektoritega 2-3 kuu vältel kütteperioodil, sama mõõtmismeetodit kasutab ka SSI Rootsis. Igasse korterisse pandi 2 mõõdikut.