Pealkiri: 

Koolieelsete lasteasutuste tervistedendav keskkond. Pilootuuring

Väljaandja/tellija: Tervisekaitseinspektsioon
Märksõnad: keskkond, keskkonnatervis, lasteaiad, tervisekaitse, tervishoid, vesi, sisekliima, õhu kvaliteet, toitumine, hinnangud, lapsevanemad, lapsed, töötajad
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Tervisekaitseinspektsioon2009.pdf1.11 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: SISUKORD
1. SISSEJUHATUS ........................................................................................... 3
2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK .............................................................................. 5
3. UURIMISTÖÖ METOODIKA ........................................................................... 5
4. UURIMISANDMETE TULEMUSED.................................................................. 6
4.1 Lasteasutuste keskkonna seisund. ............................................................... 6
4.1.1 Maa-ala seisundi uurimise tulemused......................................................... 6
4.1.2 Ruumide seisundi uurimise tulemused. ...................................................... 6
4.1.3 Isikuhügieeni tagamise võimalused. ........................................................... 7
4.1.4 Lasteasutuste mööbli seisund.....................................................................8
4.1.5 Ruumide ja sisustuse korrashoid................................................................ 9
4.1.6 Lasteasutuste ruumide valgustatuse seisund. ............................................. 9
4.1.7 Tervishoiuteenuse korraldamine lasteasutustes ........................................ 10
4.1.8 Basseini ja basseinivee kvaliteedi seisund................................................ 11
4.1.9 Siseõhu kvaliteedi seisund ...................................................................... 11
4.2 Toitlustamise korraldamine lasteasutustes................................................... 15
4.2.1 Tervisekaitsealane hinnang....................................................................... 15
4.2.2 Lastevanemate küsitluse tulemused.......................................................... 18
5 JÄRELDUSED ............................................................................................. 23
6 SOOVITUSED ............................................................................................. 24
7 LISAD.......................................................................................................... 31
8 KASUTATUD KIRJANDUS............................................................................. 33