Pealkiri: 

Sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu tulemused

Väljaandja/tellija: Valikor Konsult OÜ, Maanteeamet
Märksõnad: liikluskäitumine, liiklus, liiklusohutus, meedia, ennetamine
Välja antud: 2010
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
ValikorKonsultOÜ2010.pdf1.14 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Riskikäitumine
Kirjeldus: SISUKORD

1. Sissejuhatus..................................................................................................4
2. Valim.............................................................................................................4
3. Vastanute profiil..............................................................................................5
3.1 Elukoht maakonna lõikes...............................................................................5
3.2 Vastanute vanuseline ja sooline jaotus............................................................6
3.3 Juhistaaž.....................................................................................................6
3.4 Vastanute poolt peamiselt kasutatav sõiduk....................................................8
3.5 Vastanute haridustase...................................................................................9
3.6 Vastanute osalus liiklusõnnetustes.................................................................9
3.7 Vastanute läbisõit juhina viimase 12 kuu jooksul............................................11
4. Kiiruskäitumisest Eesti teedel ja tänavatel.......................................................13
4.1 Kas Te arvate, et Teie juhtimisstiil on teiste juhtidega võrreldes ?...................13
4.2 Kui tihti ületavad teised juhid Teie arvates kiiruspiirangut?...............................15
4.3 Kas Teie sõidate tavaliselt Teiste juhtidega võrreldes?....................................17
4.4 Kas Teid on viimase 12 kuu jooksul karistatud kiiruse ületamise eest?.............19
4.5 Kui palju Te tavaliselt ületate kiiruspiirangut (km/h)?.......................................21
4. 6 Millisel põhjusel Te tavaliselt ületate/ületaksite kiiruspiirangut?.......................25
4.7 Kas Te oleksite nõus alljärgnevate kiiruspiirangutest kinnipidamisele
suunatud meetmete rakendamisega?.................................................................37
4.8 Kui sageli Te olete märganud kiirusemõõtmist?..............................................48
4.9 Kui sageli on Teie arvates järgmised momendid põhjuseks
liiklusõnnetuste toimumisele?............................................................................50
4.10 Kui suureks hindate sõidukiiruse valest valikust tingitud riski
liiklusõnnetuste toimumisele?............................................................................62
4.11 KOKKUVÕTE KÜSITLUSE ESIMESEST OSAST JA VÕRDLUS
2009. AASTA KÜSITLUSTULEMUSTEA.............................................................64
5. Liiklusohutuskampaania: "Sinu lähedaste elud pole katsetamiseks.
Ära ületa lubatud kiirust!"? märgatavus...............................................................67
5.1 Kas Te olete märganud liiklusohutuskampaaniat "Sinu lähedaste
elud pole katsetamiseks. Ära ületa lubatud kiirust!"?............................................67
5.2 Missuguses kanalis Te olete seda kampaaniat märganud?.............................68
5.3 Kas Te peate sõidukiiruse ohjeldamiseks tehtavat kampaaniat?. ....................72
5.4 Milline on Teie hinnangul kampaania mõju piirkiirusest kinnipidamisele maanteel?........................................................................................................74
6. UURINGU KOKKUVÕTE...............................................................................76