Pealkiri: 

Tallinna linnastu välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava

Autorid: Pauklin T , Teinemaa E , Saare K
Väljaandja/tellija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium
Märksõnad: õhu kvaliteet, õhu saastamine, keskkond, keskkonnatervis
Välja antud: 2010
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
OÜEestiKeskkonnauuringuteKeskus2010.pdf15.73 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Sisukord

1. Sissejuhatus.................................................................................................6
2. Mõisted ja lühendid........................................................................................7
3. Piirväärtused .................................................................................................9
4. Tallinna linnastu............................................................................................11
4.1. Üldandmed................................................................................................11
4.2. Meteoroloogilised andmed...........................................................................14
4.3. Tallinna topograafia ....................................................................................16
5. Vastutavad võimuorganid ..............................................................................18
6. Osakeste päritolu..........................................................................................19
7. Tallinna emissiooniallikad..............................................................................22
7.1. Saastelubade põhjal esitatud emissiooniandmed ..........................................29
8. Seireandmete ülevaade..................................................................................33
8.1. Välisõhu seirevõrgustik Tallinna linnastus.....................................................33
8.2. Kesklinna seirejaam...................................................................................35
8.3. Rahu seirejaam..........................................................................................39
8.4. Õismäe seirejaam......................................................................................43
8.5. Piirväärtust ületavate episoodide analüüs 2006-2008......................................46
8.6. Seireandmete kokkuvõte...........................................................................100
9. Saastetasemete vähendamismeetmed..........................................................109
10. Kasutatud kirjandus ..................................................................................113