Pealkiri: 

Kiirgus, inimesed ja keskkond: ülevaade ioniseerivast kiirgusest, selle mõjudest, kasutamisest ja ohutu kasutamise tagamise meetmetest

Väljaandja/tellija: Kiirguskeskus, IAEA
Märksõnad: kiirgus, kiirguskaitse, keskkond, keskkonnatervis, radiatsioon, kasvajad, tervisekaitse, tervishoid, kiiritusravi, radioaktiivsed jäätmed
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn: Mixi Kirjastus OÜ
Tüüp: Raamat
Failid:
Nimi SuurusFormaat
kiirguskeskond raamat.pdf2.58 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisekaitse
Kirjeldus: SISUKORD
Peatükk 1: Sissejuhatus 1
Kasud ja riskid 2 / Üldsuse hirmud 2
Peatükk 2 Aatomid ja kiirgus 3
Aine ehitus 3 / Radioaktiivsus ja kiirgus 4 / Kiirguse liigid 7
Peatükk 3 Kiirgus ja aine
Ionisatsioon kudedes 10 / Doosi suurused 11
Peatükk 4 Ioniseeriva kiirguse allikad 13
Peatükk 5 Kiirituse mõjud 15
Vähi tekitamine16 / Riskihinnangud 16 / Vähi riskifaktorid 17
Pärilikud haigused 19 / Elanikkonna risk 21 / Kiiritus raseduse ajal 21
Peatükk 6 Kiirguskaitse süsteem 23
Üldised põhimõtted 23 / Rakendusala 25 / Tegevuse õigustamine 25
Kaitse optimeerimine 26 / Doosi piirmäärad 27
Rahvusvahelised põhilised ohutusnormid 28
Regulatoorne infrastruktuur 28
Peatükk 7 Looduslik kiirgus 29
Kosmiline kiirgus 29 / Gammakiirgus 30 / Radoon hingamisteedes 31
Kiirgus organismis 32 / Kogudoosid 32
Peatükk 8 Kiirguse kasutamine meditsiinis 33
Röntgendiagnostika 34 / Tuumameditsiin 35 / Kiiritusravi 36
Meditsiinikiirguse juhendtasemed 38 / Kogudoosid 38
Peatükk 9 Kutsekiiritus 39
Tehisallikad 40 / Looduslikud allikad 41 / Kogudoosid 42
Peatükk 10 Keskkonnareostus 43
Tuumarelva katsetused 43 / Tšernobõli katastroof 45 / Radioaktiivsed heitmed 47
Vaesustatud uraan 49 / Saastatud alade kasutamine 50 / Kogudoosid 50
Peatükk 11 Tuumaenergia 51
Tuumareaktorid 51
Peatükk 12 Jäätmete käitlemine 53
Dekomisjoneerimine 55 / Ladustamiskriteeriumid 56 / Muud jäätmekäitlusviisid 57
Peatükk 13 Avariid 59
Tuumaavariid 60 / Vastuabinõud 61 / Sekkumisstandardid 62
Avalik teave 63 / Muud kiirgusavariid 63
Peatükk 14 Kiirgusallikatega seotud riskid 65
Õnnetused kiirgusallikatega 65 / Saastumisjuhtumeid põhjustanud kaotatud allikad 67
Seadmed, mille abil saab radioaktiivseid aineid keskkonda paisata 68
Peatükk 15 Radioaktiivse materjali transport 69
Lisa A
Sõnastik 71
Lisa B
Sümbolid ja ühikud 79 / Teaduslik esitus 79 / Eesliited 79 / Sümbolid 80 / Ühikud 80
Kasutatud viited 81
IAEA väljaanded 81 / ICRP väljaanded 81 / UNSCEAR väljaanded 81
OECD/NEA 81 / Euroopa Komisjon 81