Pealkiri: 

Haljala valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012

Autorid: Teiva M , Vogt U
Väljaandja/tellija: Haljala Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, vallad, keskkonnatervis, keskkond, spordirajatised, sport, kuritegevus, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervisedendus, tervishoid
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
HaljalaVald2010.pdf427.73 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Kirjeldus: Sisukord

1 Sissejuhatus ................................................................................................. 3
2 Hetkeolukord ................................................................................................. 4
2.1 Üldandmed.................................................................................................. 4
2.2 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused ................................................... 10
2.2.1 Tööturu situatsioon ................................................................................. 10
2.2.2 Toimetulek ............................................................................................. 12
2.2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse .......................................................... 15
2.3 Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng ................................................. 17
2.4 Tervislik elu- õpi- ja töökeskkond ................................................................ 19
2.4.1 Huvitegevus ja sport ................................................................................ 19
2.4.2 Transport ja teedevõrk ............................................................................. 20
2.4.3 Keskkonna mõjurid ................................................................................. 21
2.4.4 Kuriteod ja õnnetused ............................................................................. 22
2.5 Tervislik eluviis .......................................................................................... 24
2.6 Terviseteenused ........................................................................................ 24
3 Terviseprofiilist tulenevad probleemid tegevuse eesmärgid ja tegevuskava .......... 26
3.1 Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused ................................................... 26
3.2 Laste tervislik ja turvaline areng .................................................................. 27
3.3 Tervist toetav keskkond .............................................................................. 28
3.4 Tervislikud eluviisid .................................................................................... 29
3.5 Tervishoiuteenuste pakkumise jätkusuutlikkus ............................................. 30
4 Kokkuvõte ................................................................................................... 32
5 Lühendid ..................................................................................................... 34
6 Kasutatud kirjandus ja muud allikad ............................................................... 37