Pealkiri: 

Kohila valla terviseprofiil

Autorid: Kangur I , Maasalu V , Pregel J , Vahesaar T , Mets R , Kumberg E , Kõiv A , Vanem K , Puun P , Võrno I , Lai R , Luik A , Reispass R , Miljand J , Tõrik V , Saarna M , Näkk M
Väljaandja/tellija: Kohila Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, suremus, sündimus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, vallad, lapsed, noored, koolid, keskkond, keskkonnatervis, füüsiline aktiivsus, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, tervisedendus, sotsiaalteenused, kuritegevus, lasteaiad, suitsetamine, narkootikumid, spordirajatised, liikluskäitumine, õnnetused, alkohol, nõustamine
Välja antud: 2010
Failid:
Nimi SuurusFormaat
KohilaVald2010.pdf373.22 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Füüsiline aktiivsus
Sõltuvusainete tarvitamine
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Demograafilised näitajad
Kirjeldus: Terviseprofiili koostamine on omavalitsuse või maakonna elanike tervise ja seda mõjutavate
tegurite kaardistamine. Terviseprofiili sisendiks on nii indikaatorite alusel kogutud andmed
kui ka kogukonnaliikmetelt, otsusetegijatelt ning tervise- ja muude valdkondade
spetsialistidelt kogutud arvamused ja info. Protsessi väljund on otsusetegijaile ja kogukonnale
esitatav profiil, milles kirjeldatakse nii teksti kujul kui ka graafiliselt lisaks kogukonna
terviseseisundile terviseprobleeme ja -vajadusi ning nende võimalikke lahendusi.
Profiil oli aluseks tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitati konkreetsed
eesmärgid tervisetulemite parandamiseks ning määratleti nende saavutamiseks vajalikud
tegevused, ressursid ja vastutajad.