Pealkiri: 

Rakvere linna elanike üldine rahulolu elu-oluga ning huvi terviseliikumise ja aktiivse eluviisi vastu

Väljaandja/tellija: Faktum Uuringukeskus, Ariko Marketing
Märksõnad: rahulolu, linnad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, füüsiline aktiivsus, tervislik eluviis, tervisekäitumine, tervislik seisund, ravimid
Välja antud: 2006
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rakvere2006.pdf1.03 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Uuringukeskus Faktum&Ariko viis 2006 a. veebruaris läbi arvamusküsitluse Elvas,
Kuressaares, Keilas, Paides, Põlvas, Rakveres ja Viljandis. Uuringu eesmärgiks oli
kaardistada nende linnade elanike erinevate sotsiaalsete gruppide üldine elu-oluga
rahulolu ning selgitada välja inimeste teadlikkus ja huvi terviseliikumise ja aktiivse
eluviisi vastu. Uuringus käsitleti:

Üldise rahulolu selgitamine eluvaldkonniti:
*kuidas ollakse rahul töövõimalustega, laste koolitamisvõimalustega, linnaruumi
kommunikatsioonide (teed-tänavad, vesi-kanalisatsioon, sideteenused)
kvaliteediga; turvalisuse ja vaba aja veetmise võimalustega; millisele
valdkonnale tuleks eritähelepanu pöörata;
*üldine huvi linnas toimuva vastu; millistest allikatest saadakse informatsiooni
linnas toimuva kohta;

Terviseliikumise plokk:
*mis on inimeste arvates tervislik eluviis; kuivõrd selline tervislik
eluviis/terviseliikumine vastajale sobib;
*kuidas hinnatakse terviseliikumise teema aktuaalsust võrreldes ülejäänud
eluvaldkondadega; kelle ülesandena terviseliikumise propageerimist nähakse,
mida oodatakse omavalitsuselt, mis on inimese enda panus;
*milliseid aktiivse eluviisi propageerimisvõtteid, üritusi eelistatakse; mida on
linnas piisavalt, millest puudus, mida oleks veel vaja, et praegust tervise
edendamisega seotud keskkonda linnas parandada;
*kas ja kui tihti tegelevad elanikud mingi aktiivse eluviisi vormiga; mis on olnud
suurim takistus terviseliikumise harrastamisel; millele on raha kulutatud, et
oma tervislikku seisundit parandada;

Hinnangud oma tervislikule seisundile:
*kuidas hinnatakse oma tervislikku seisundit; kuivõrd võetakse ravimeid; kui
tihti käiakse arsti juures;

Vastajate taustaandmed:
*sugu, vanus, haridus, perekonnaseis, praegune tegevusvaldkond, sissetulek,
kui kaua on elanud selles linnas.

Aruande esimeses osas on toodud metoodika kirjeldus ja uuringutulemuste
kokkuvõte; teises osas detailsemad uuringutulemused koos joonistega. Lisas on
küsimustik.