Pealkiri: 

Prostitutsiooni kaasatute meditsiiniteenuste külastajate HIV/AIDS-iga seotud riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs 2005

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: prostitutsioon, terviseteenused, HIV, AIDS, nakatumine, narkootikumid, seksuaalne vägivald, alkohol, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, naised
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2005_2.pdf130.2 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: 2005. aastal teostati teist korda prostitutsiooni kaasatutele suunatud meditsiiniteenuste klientide küsitlemist võrdlemaks omavahel esma- ja korduvkülastajate andmeid. Järgnevas raportis esitatud 2005. aasta andmeid võrreldakse olulisemate näitajate osas ka eelmise küsitlusaastaga.
Raport kajastab keskust külastavate esma- ja korduvklientide sotsiaal-demograafilisi andmeid, seksitööstusega seotud näitajaid, teadmiste taset HIV-nakkuse levikuteedest, kondoomi kasutamise tavasid, narkootikumide kasutamist ja OÜ Tervisekeskus Elulootus keskuse külastamist. Analüüsis on kasutatud 106 esmakülastaja ja 72 korduvkliendi andmeid. Anketeerimise tulemusi kasutatakse teostatud tegevuste hindamiseks ja edasise teenuse pakkumise planeerimiseks.