Pealkiri: 

Tugirühma kuuluvate kinnipeetavate HIV/AIDS-iga seotud teadmised, arusaamad ja tugirühma tegevuses osalemine. Uute ja regulaarsete liikmete võrdlev analüüs

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: HIV, AIDS, kinnipidamiskohad, vangid, vanglad, küsitlusuuringud, rühmatöö, nõustamine, nakatumine, sugulisel teel nakkavad haigused, seksuaalkäitumine, hoiakud, rahulolu
Välja antud: 2005
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2005_1.pdf199 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Nakkushaigused
Sõltuvusainete tarvitamine
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Käesolev raport kajastab tugirühmade uute ja regulaarsete liikmete võrdlevaid andmeid HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmistest ja arusaamadest, annab ülevaate tugirühmaga liitumise põhjustest, ootustest selle tegevuse suhtes ning rahulolust tugirühma tööga.
Raporti koostamisel on analüüsitud 202 esmakordselt tugirühma tööst osa võtnud kinnipeetava ja 125 regulaarse tugirühma liikme andmeid. Uute liikmete anketeerimine on toimunud pidevalt alates septembrist 2004. Antud raport kajastab andmeid ajavahemikust september 2004 kuni august 2005. Regulaarsete liikmete küsitlemine toimus mais-juunis 2005.