Pealkiri: 

HIV/AIDS- iga seotud teadmised ja käitumine gay- internetilehekülgi külastavate MSM- ide seas 2005

Autorid: Lõhmus L , Trummal A
Väljaandja/tellija: Tervise Arengu Instituut
Märksõnad: meestega seksivad mehed, küsitlusuuringud, HIV, AIDS, seksuaalkäitumine, hoiakud, Internet, mehed, sugulisel teel nakkavad haigused, nakatumine, riskikäitumine
Välja antud: 2006
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Lõhmusjt2006_3.pdf151.86 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Nakkushaigused
Seksuaal- ja reproduktiivkäitumine
Riskikäitumine
Kirjeldus: Käesolevas raportis esitatakse kokkuvõte 2005. aasta sügisel homo- ja biseksuaalsete meeste seas läbiviidud HIV/AIDS-i temaatilisest küsitlemisest. Sihtrühma küsitlemine toimus interneti vahendusel. Seetõttu ei laiene antud uurimuse tulemused kogu homo- ja biseksuaalsete meeste sub-populatsioonile, vaid puudutab gay-portaale külastavaid mehi. Antud küsitlus viidi esmakordselt läbi 2004. aasta kevadel, mistõttu on raportis esitatud ka kahe küsitlusaasta võrdlusandmed.
Raport koosneb kuuest peatükist. Kahes esimeses osas antakse ülevaade uurimuse teostamisest ning valimi sotsiaal-demograafilistest näitajatest. Sellele järgneb ülevaade HIV-i levikuteedega seotud teadmistest, väärarusaamade levikust seotuna HIV-i nakatumise võimalustega olmekontaktides ning suhtumisest HIV-positiivsetesse inimestesse. Viies peatükk vaatleb MSM-de suhtumist kondoomi kasutamisse, seksuaalpartnerite hulka, kondoomi kasutamise tavasid nii mees- kui naissoost partneriga ning HIV-testi tegemist. Raporti viimane osa kirjeldab erineva riskikäitumise tasemega gruppe.