Pealkiri: 

Põlva linna tervisestrateegia aastateks 2007-2013

Väljaandja/tellija: Põlva Linnavalitsus
Märksõnad: tervishoid, demograafilised näitajad, suremus, surmapõhjused, eluviisid, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, sport, spordirajatised, füüsiline aktiivsus, lapsed, noored, tervisepoliitika, tervisedendus, linnad
Välja antud: 2007
Tüüp: Poliitikadokument
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Põlva2007.pdf99.8 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Riskikäitumine
Tervisepoliitika planeerimine ja juhtimine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: SISUKORD

Sissejuhatus..................................................................................................... 3
1. Põlva linna arengukava visioon 2007-2013........................................................ 3
2. Demograafiline analüüs.................................................................................. 4
3. Organisatoorne juhtimine................................................................................ 5
4. Tervishoid...................................................................................................... 6
4.1 Suremuse põhjused Põlva linna elanike seas.................................................. 6
5. Eluviisid, käitumismallid................................................................................. 7
5.1 Kokkuvõte Faktumi uuringu ¿Põlva linna elanike rahulolu
elu-olu ning terviseliikumise ja aktiivse eluviisi vastu¿ tulemustest............................7
6. Elu- ja töökeskkond....................................................................................... 8
7. Terviseliikumisega seotud organisatsioonid...................................................... 9
7.1 Rajatised..................................................................................................... 9
7.1.1 Põlva linna avaliku sektori spordirajatised.................................................... 9
7.1.2 Laste ja noorte spordiväljakud..................................................................... 9
7.1.3 Väikelaste mänguväljakud.......................................................................... 9
8. Sportlikud tegevused ja vabaaja sisustamise võimalused................................. 10
8.1 Spordiklubid............................................................................................... 10
9. Põlva linna arengukava 2007-2013................................................................. 11
9.1 Strateegilised eesmärgid............................................................................. 11
9.2 Arengueeldused......................................................................................... 11
9.3 Probleemid................................................................................................ 11
10. Tegevuskava.............................................................................................. 12