Pealkiri: 

Elanike rahulolu oma kodulinna oludega ning huvi terviseliikumise ja aktiivse eluviisi vastu

Väljaandja/tellija: Ariko Marketing, Faktum Uuringukeskus
Märksõnad: rahulolu, linnad, sotsiaalmajanduslikud näitajad, füüsiline aktiivsus, tervislik eluviis, tervisekäitumine, tervislik seisund, ravimid
Välja antud: 2006
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
FaktumElva2006.pdf227.23 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Füüsiline aktiivsus
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Uuringukeskus Faktum&Ariko viis 2006 a. veebruaris läbi arvamusküsitluse Elvas,
Kuressaares, Keilas, Paides, Põlvas, Rakveres ja Viljandis. Uuringu eesmärgiks oli
kaardistada nende linnade elanike erinevate sotsiaalsete gruppide üldine elu-oluga
rahulolu ning selgitada välja inimeste teadlikkus ja huvi terviseliikumise ja aktiivse
eluviisi vastu. Uuriti:

Üldine rahulolu linnaeluga
* huvi linnas toimuva vastu; infoallikad
* rahulolu erinevate valdkondadega, millele tuleks eritähelepanu pöörata

Terviseliikumise plokk
* mis on tervislik eluviis; tervisliku eluviisi/terviseliikumise harrastamine
* terviseliikumise teema aktuaalsus; kes peaks terviseliikumist propageerima; inimese enda panus terviseliikumisse
* aktiivse eluviisi propageerimisvõtted, üritused; mida linnas piisavalt, millest puudus
* elanike tegelemine mõne aktiivse eluviisi vormiga; takistused terviseliikumise harrastamisel

Hinnangud oma tervislikule seisundile
* kuivõrd võetakse ravimeid; käiakse arsti juures; kas ja millele tervisliku seisundi parandamise eesmärgil raha kulutatakse