Pealkiri: 

Varstu valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2015

Väljaandja/tellija: Varstu Vallavalitsus
Märksõnad: demograafilised näitajad, sündimus, suremus, reproduktiivtervis, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, sotsiaalteenused, noored, lapsed, vallad, kuritegevus, koolid, lasteaiad, terviseteenused, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, õhu kvaliteet, liikluskäitumine, õnnetused, tervisepoliitika, tervisekäitumine, tervishoid, nõustamine, tervisedendus
Välja antud: 2010
Tüüp: Muu
Failid:
Nimi SuurusFormaat
VarstuVald2010.pdf6.63 MBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Demograafilised näitajad
Sotsiaalmajanduslikud näitajad
Rahvastiku tervise ajatrendid
Füüsiline aktiivsus
Riskikäitumine
Füüsiline, bioloogiline, keemiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Varstu terviseprofiili üldeesmärgiks, nagu ka Eesti rahvastiku arengukavas, on elanike pikk ja
kvaliteetne elu. Tähtis pole ainult eluea pikkus, vaid ka võimalikult kaua terve ja tegus olla.
Eesmärk saavutatakse läbi tegevuskava viies valdkonnas: sotsiaalne sidusus, laste ja noorte tervis,
keskkond, tervislik eluviis, tervishoid.